Vikten av kost och motion

Hur viktigt är bra kost och motion för din kropp?

För att vara den som kapar alla eventualiteter redan från början, så ska det upptas att alla människor är olika. Detta både mentalt och fysiskt. Med anledning av detta kommer det att finnas undantag som bekräftar regeln. Detta är då att det faktiskt finns människor som kan leva ett perfekt liv med bra fysisk kondition och mental hälsa utan att tänka på kost eller motion. Hur som helst är detta mycket sällsynt och kan jämföras med att spela på lotteri. Undersökningar och forskning talar sitt tydliga språk. Du som vill leva ett bra liv utan smärtor på äldre dagar bör ägna dig åt någon form av motion. Den som vill minimera risken för sjukdomar relaterade till vad du äter, bör hålla goda kostvanor.

Ja, så enkelt är det. Detta betyder då i grund och botten att kost och motion kommer att vara grundläggande för att skapa ett bra och rikt liv där du verkligen trivs och mår bra. Nu handlar naturligtvis inte allt om kost och motion för att må bra. För att må bra måste även allt utanför det fysiska planet i livet stämma. Dock kommer detta att vara något som också kraftigt kommer att påverkas av det fysiska planets välmående. Helt enkelt kan det sägas att du som tänker på vad du äter och ser till att utföra någon form av motion, kommer att ha större chanser till ett rikare liv. Något som står helt klart är att du orkar mera och blir mera positivt inställd till livet.

Vad betyder det att ha goda kostvanor?

Många går och tror att de skulle bli låsta i livet av att behöva ha goda kostvanor. Här kommer tankarna på att de inte kan äta det de tycker om och gillar. Detta är bara trams och inget som har med goda kostvanor att göra. Det hela handlar om en balanserad kost. Det betyder helt enkelt att du behöver alla delar av den numera nästan bortglömda kostcirkeln. Att ha goda kostvanor innebär inte att du måste avstå från att äta vissa saker. Här handlar det om att äta dem med måtta så att du mår bättre i framtiden. Naturligtvis kommer även goda kostvanor att vara något som uppfattas olika. En del driver det till sin spets, medan andra ser det som en mindre syssla att hålla koll på vad de äter.

Vad menas det med att du behöver motionera?

Precis som med kosten så handlar motion om att må bra. Här ska du vara helt på det klara med att det är en stor skillnad på träning och motion. Visst kallas det för att du går och tränar på gymmet, men detta är bara ett uttryck. Skillnaden mellan dessa två uttryck är att den som tränar gör det för att utvecklas i en sport där de vill vara aktiva och tävla. När det talas om motion och att motionera är detta något människor gör för att må bra. Motion kan du få genom snabba promenader, jogga i spåren eller att gå till gymmet. Ja, faktiskt kan du till och med ha ett arbete där kroppen redan får den motion den behöver för att hålla sig frisk.