Livet, lagar och regler

Styrs ditt liv av lagar och regler?

Till alla personers stora förtvivlan kommer naturligtvis livet styras av lagar och regler. Här kommer det då att finnas olika lagar och regler, där vissa är viktigare än andra att följa. Det kommer att finnas de lagar som medför fängelsestraff om du bryter dem. Här kommer det också att finnas de regler som du tror du kan bryta utan att få något straff. Detta är en helt felaktig syn på livet. Oavsett om du bryter lager och får fängelse eller om du bryter en liten, enligt dig oväsentlig, regel kommer det att finnas ett straff förknippat med detta. Kanske så litet att det inte är synbart, men någonstans kommer livet till viss del att påverkas.

Att bryta mot lagen

När du är den som bryter mot lagen så kommer detta att påverka ditt liv och därmed livskvaliteten. Helt enkelt kommer du att få böter som måste betalas. Vilket gör att du inte kommer att ha råd med andra saker du hade planerat. Är det så att du får fängelse så påverkas rörelsefriheten nämnvärt på det fysiska planet. Att bryta mot lagen kommer även att påverka de flesta på det mentala planet, vilket kan leda till depression. Detta är också något som kraftigt påverkar hur den stora massan av andra människor ser dig och uppfattar dig som person.

Att bryta uppsatta regler

Något som kanske inte ses lika farligt som att bryta mot lagen, är att bryta mot uppsatta regler. Här kan det gälla regler för umgänge med vänner och bekanta. Det kan gälla regler på arbetsplatsen, eller till och med regler i det virtuella livet på nätet. Naturligtvis kommer straffet för detta inte att vara fängelse, men det kan faktiskt vara så illa att både din rörelsefrihet och psykiska hälsa påverkas. Detta för att vännerna tar illa upp, samt att du till och med i ett senare skede kan få mycket dåligt samvete. Detta kan leda till att du inte vill visa dig, vilket också kan leda till en djup depression.